Termín:           03.06.2023

Místo:              řeka Labe, veslařská loděnice AROSA v Pardubicích

Pořadatel:       sportovní klub Dračí legie Pardubice

Startovné:

Velká dračí loď (20 lidí)
11.000 Kč firemní posádky
7.000 Kč zájmové spolky – sportovci a dobrovolná sdružení

Malá dračí loď (10 lidí)
7.000 Kč firemní posádky
5.000 Kč zájmové spolky – sportovci a dobrovolná sdružení

Web:  www.sk-dlp.cz

Facebook: www.facebook.com/dracilegie

Úhrada startovného:

na účet SK Dračí legie Pardubice, č.ú.: 107-9178990217/0100 nejpozději do 31.05.2023, nebo 03.06.2023 v 9:00 hod. na poradě kapitánů posádek. Posádkám, které nebudou mít uhrazeno startovné, nebude umožněn start.

Harmonogram závodu:

09:00 – 09:30 hod.      porada kapitánů

10:00 – 10:30 hod.      slavnostní zahájení závodů

10:30 – 16:30 hod.      závody posádek na 200 m

16:30 – 17:30 hod.      závody posádek na 1000 m

18:00 – 18:30 hod.      vyhlášení výsledků

19:00 – 24:00 hod.      večerní program s hudební produkcí

Soutěžní pravidla: v souladu s pravidly České Asociace Dračích Lodí. Pravidla závodu budou detailně představena na poradě kapitánu posádek, dne 03.06.2023 v 09:00 hod.

Trať závodu:

Závod na 200m – závodí se ve čtyřech vyznačených drahách, tedy vždy čtyři lodě/posádky v jedné jízdě. Rozlosování a postupový klíč závodu, obdrží kapitáni spolu s časovým plánem, na poradě kapitánů. Dojezd každé jízdy, respektive cílová linie, bude zaznamenávána digitální kamerou pro možnost řešení případných protestů.

Závod na 1000m – závodní trať bude vyměřena o celkové délce 1000m a pojede se s jednou obrátkou.

Občerstvení: bude zajištěno formou stánků. Stánky s pitím a jídlem budou po celý den zajišťovat dostatečný přísun tekutin a jídla.

Dětské atrakce: bude zajištěna trampolína, cukrovinky a jiná lákadla. Zároveň pro děti zajištěna i možnost svezení se na dračí lodi. Bezpečnostní vesty zajistí pořadatel.

Parkování: parkování bude zajištěno na parkovací ploše Univerzity Pardubice a přilehlých plochách. Držte se prosím pokynů organizátora, který bude vjezd a vlastní parkování v této oblasti řídit. Díky!

Večerní program: v letošním roce nám k poslechu a tanci zahraje kapela SVOR. Počítejte tedy prosím s Vaší účastí i na večerním programu.

Těšíme se na Vás!